SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

7.

Na temelju stavka 4. članka 15. (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 7. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/00, 25/02, 40/05, 3/10 i 22/10), na temelju provedenog javnog natječaja od 10. veljače 2011.godine, Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 23. ožujka 2011.godine, donosi

ODLUKU

1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete - poslovi dekorativne rasvjete, na osnovi ugovora o povjeravanju poslova u Općini Lovran, u trajanju od 4 godine, u postupku javnog natječaja objavljenog u »Novom listu« 10. veljače 2011.g., izabire se TTA DEKO d.o.o. LOVRAN, 26. divizije br. 7 .

2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti određeni objavljenim natječajem za prikupljanje pismenih ponuda utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje i uputa o pravnom lijeku sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.

Klasa: UP/I-363-01/11-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-11-1

Lovran, 23. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr