SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2011.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

10.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 28. ožujka 201. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju investicija (kapitalnih projekata)
Općine Lopar

Članak 1.

Prihvaćaju se investicije (kapitalni projekti) Općine Lopar:

1. kupnja nekretnina (zemljišta) za izgradnju sportske dvorane i drugog zemljišta u općini Lopar

2. sufinanciranje izgradnje Vodospreme Lopar

Članak 2.

Vrijednost investicija (kapitalnih projekata) iz članka 1. ove Odluke iznose:

1. kupnja nekretnina za izgradnju sportske dvorane i dugog zemljišta u općini Lopar:

2.900,00,00 kuna

(slovima: dvamilijunaidevetstotisuća kuna)

2. sufinanciranje izgradnje Vodospreme Lopar:

1.580.000,00 kuna

(slovima: jedanmilijunpetstotinaiosamdesettisuća kuna)

Članak 3.

Utvrđuju se izvori sredstava za financiranje kako slijedi:

*tablice se nalaze na kraju dokumenta*

Članak 4.

Općina Lopar novčani kredit ostvaruje zaduživanjem kod poslovne banke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-09

Lopar, 28. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

Tablica 1.Izvori sredstava za financiranje investicije (kapitalnog projekta) kupnje nekretnina (zemljišta) za izgradnju sportske dvorane i drugog zemljišta u općini Lopar

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o prihvaćanju investicija (kapita  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=719&mjesto=51281&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr