SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

70.

Na temelju članka 19. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99 i 32/02) i članka 1. i 2. Pravilnika o sastavu i zadaćama Povjerenstva za otoke (»Narodne novine« broj 48/03) i članka 53. stavak 2. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01), Županijsko poglavarstvo je na 80. sjednici održanoj 17. lipnja 2004. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za otoke
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Povjerenstva za otoke Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 12/03) u članku 3. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. JOSIP BORIĆ, predstavnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske, Uprava za otoke,

3. VERA PAJALIĆ, predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji«.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Ivo Milatić i Branka Ivandić razrješuju se članstva u Povjerenstvu za otoke Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/17

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-34

Rijeka, 17. lipnja 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=92&mjesto=00001&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr