SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2011.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

8.

Gradonačelnik Grada Bakra je na temelju članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09) dana 24. ožujka 2011. godine donio sljedeću

ODLUKU

1. Utvrđuje se Prijedlog plana II. izmjena i dopuna PPUG Bakra za ponovnu javnu raspravu.

2. Ponovna javna rasprava održat će se u razdoblju od 7. travnja do 21. travnja 2011. godine. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Plana iz točke 1. ove Odluke bit će izložen na javni uvid u Gradskoj vijećnici. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja Prijedloga Plana bit će održano 14. travnja 2011. godine.

3. Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, u »Novom listu« i na web stranici Grada.

4. Javnost će biti pravovremeno obaviještena o datumu, mjestu i vremenu održavanja ponovne javne rasprave putem sredstava javnog informiranja te na web stranicama Grada Bakra.

O b r a z l o ž e nj e

Tijekom izrade izvješća o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUG Bakra i utvrđivanja Konačnog nacrta prijedloga II. izmjena i dopuna PPUG Bakra, utvrđeno je da se granica građevinskog područja u prijedlogu prostornog plana na temelju prihvaćenih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi promijenila. Na taj način su se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, čl. 93.) ispunili uvjeti za provođenje ponovne javne rasprave.

Klasa: 022-01/11-01/11

Ur. broj: 2170-02-03-11-08

Bakar, 24. ožujka 2011.

Gradonačelnik
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr