SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

57.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 1. srpnja 2004. godine, donijela je

ODLUKU
o osnivanju proračunskog Fonda za unapređivanje
kvalitete u sportu

Članak 1.

U nastojanju da pridonese unapređivanju kvalitete kulturnih djelatnosti, te da što više afirmira umjetničko stvaralaštvo, kako na polju profesionalizma tako i amaterizma, Primorsko-goranska županija utemeljuje stalno godišnje nagrađivanje za najbolja umjetnička ostvarenja na području kulture.

Članak 2.

Radi ostvarivanja ciljeva iz članka 1. ove Odluke osniva se Fond za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva (u daljnjem tekstu: Fond), s namjenom prikupljanja sredstava za novčano nagrađivanje postignutih rezultata na području:

. književnosti,

. glazbe,

. likovne i primijenjene umjetnosti,

. filma i

. kazališno-scenske umjetnosti.

Članak 3.

Fond se osniva za proračunsku 2004. godinu i djelovat će i za sljedeće proračunske godine do donošenja odluke o njegovu prestanku.

Članak 4.

Sredstva Fonda osiguravaju se:

. Proračunom Primorsko-goranske županije,

. iz drugih izvora.

Sredstva Fonda drže se na posebnom kunskom računu u okviru računa Proračuna što će ga otvoriti Primorsko-goranska županija u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke.

Sredstva Fonda mogu se koristiti samo za namjene utvrđene ovom Odlukom.

Članak 5.

Upravitelj Fonda je Županijsko poglavarstvo Primorsko- goranske županije.

Fond ima Odbor koji čine:

. župan Primorsko-goranske županije, kao predsjednik,

. član Županijskog poglavarstva nadležan za kulturu, sport i tehničku kulturu,

. pročelnik Upravnog odjela za školstvo i društvene djelatnosti Primorsko-goranske županije,

. jedan zaposlenik ustanova kulture čiji je osnivač Primorsko-goranska županije, kojeg imenuje pročelnik Upravnog odjela za školstvo i društvene djelatnosti,

. predsjednik Odbora za kulturu, tehničku kulturu i sport Županijske skupštine.

Nalog za raspolaganje sredstvima Fonda daje pročelnik Upravnog odjela za školstvo i društvene djelatnosti, po odobrenju predsjednika Poglavarstva.

Članak 6.

Odbor Fonda ima savjetodavni karakter, a posebice predlaže Poglavarstvu donošenje odluka o dodjeli sredstava na osnovi posebnog Pravilnika kojeg donosi Županijsko poglavarstvo.

Članak 7.

Isplate na teret Fonda mogu se izvršavati do visine raspoloživih sredstava Fonda.

Neiskorištena sredstva na računu Fonda na kraju tekuće godine prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 8.

Fond ima pečat okruglog oblika koji sadrži tekst: Primorsko-goranska županija, Fond za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva, Rijeka.

Članak 9.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Fond obavlja Upravni odjel za školstvo i društvene djelatnosti Primorsko-goranske županije.

Financijske i računovodstvene poslove za Fond obavlja Upravni odjel za proračun i financije Primorsko-goranske županije.

Članak 10.

Rad Fonda je javan.

Javnost rada Fonda osigurava se obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja o podacima u vezi s radom Fonda.

Članak 11.

Obveze Fonda podmiruju se iz sredstava Fonda.

Sredstva i obveze Fonda preuzima upravitelj.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/62

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 1. srpnja 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=92&mjesto=00001&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr