SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
GRAD OPATIJA
7

8.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj: 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 22. veljače 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora

Članak 1.

Članak 27. točka 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine PGŽ« broj 56/06, 6/08, 10/09, 42/09, 12/10 i 38/10), mijenja se i glasi:

»2. da zakupnik prihvati povećanje zakupnine do visine zakupnine koja je utvrđena ovom Odlukom kao početna zakupnina za novu djelatnost. Visina nove zakupnine ne može biti manja od zakupnine koja je ugovorena.«

Članak 2.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi pročišćeni tekst Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/16

Ur. broj: 2156/01-01-11-2

Opatija, 22. veljače 2011

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O' Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr