SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

24.

Na temelju članka 3. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake (»Narodne novine« broj 45/09) i članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 20. sjednici od 10. ožujka 2011. godine donijela

ODLUKU
o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ova Odluka donosi se radi utvrđivanja namjene korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja su prihod Proračuna Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije koriste se za financiranje programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanje poljoprivredne proizvodnje i akvakulture i to za:

- program katastarsko-geodetske izmjere zemljišta;

- sređivanja zemljišnih knjiga;

- podmirenja dijela stvarnih troškova tijela državne uprave jedinice područne (regionalne) samouprave i tijela jedinica lokalne samouprave u svezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu;

- program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje i poboljšavanja komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže;

- program sufinanciranja i druge poticajne mjere usmjerene unapređivanju poljoprivredne proizvodnje i akvakulture.

Članak 3.

Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije krajnjim korisnicima rasporedit će Županijska skupština Primorsko-goranske županije sukladno namjeni utvrđenoj u članku 2. ove Odluke.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 20/04).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-11-21

Rijeka, 10. ožujka 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=716&mjesto=00001&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr