SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

19.

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97- ispravak, 47/99 - ispravak i 35/08), članka 52., a u svezi s člankom 78. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10 i 139/10), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti
Doma zdravlja Primorsko-goranske županije

I.

Daje se suglasnost na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Primorsko-goranske županije kojom se u cjelokupni predmet poslovanja Doma uvrštava i ljekarnička djelatnost, a koju Odluku je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 29. prosinca 2010. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-11-36

Rijeka, 10. ožujka 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=716&mjesto=00001&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr