SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 6. Petak, 11. ožujka 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

11.

Na temelju članka 7. podstavak 1. i članka 8. stavak 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/ 05 - pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11), članka 31. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84., a u vezi s člankom 50., stavkom 1., podstavkom 1., Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Skupštine
i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Skupštine

I. Utvrđuje se da je s danom 25. veljače 2011. godine prestao mandat članu Županijske skupštine GORANU FRKOVIĆU i da je s tim danom dužnost člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije počeo obnašati BOJAN KURELIĆ.

II. Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-11-7

Rijeka, 10. ožujka 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=716&mjesto=00001&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr