SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 21. Četvrtak, 24. lipnja 2004.
OPĆINA PUNAT
9

16.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 50. sjednici održanoj 11. lipnja 2004. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o korištenju priključnih uređaja na operativnoj
obali u Puntu

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje:

- korištenje uređaja za napajanje električnom energijom i vodom na operativnoj obali u Puntu (u daljnjem tekstu: priključni uređaji),

- naknada za utrošak električne energije i vode s priključnih uređaja, obveznici plaćanja i način naplate naknade,

- naknada troškova održavanja priključnih uređaja, obveznici plaćanja i način naplate naknade.

Članak 2.

Priključne uređaje mogu koristiti:

- brodovi i brodice koji služe za obavljanje gospodarske djelatnosti i koji imaju godišnji (stalni) vez u luci Punat na dijelu obale gdje je moguće korištenje priključnih uređaja;

- brodovi i brodice, jahte, športske brodice i plutajući objekti koji na kraće vrijeme (povremeno) koriste vez u luci Punat na dijelu obale gdje je moguće korištenje priključnih uređaja.

Članak 3.

Vlasnici ili korisnici brodova i brodica za obavljanje gospodarske djelatnosti s godišnjim (stalnim) vezom u luci Punat na dijelu obale gdje je moguće korištenje priključnih uređaja, obveznici su plaćanja:

- naknade za utrošak električne energije i vode s priključnih uređaja i

- naknade troškova održavanja priključnih uređaja,

u godišnjem paušalnom iznosu.

Članak 4.

Osnovica za izračun godišnjeg paušalnog iznosa naknade za utrošak električne energije i vode s priključnih uređaja, utvrđuje se u iznosu od 18 kuna po dužnom metru broda/ brodice.

Na osnovicu iz prethodnog stavka primjenjuje se koeficijent ovisno o vrsti djelatnosti i to:

- za ribarske brodove/brodice, koeficijent iznosi 0,70;

- za brodove/brodice za prijevoz putnika, turista i sl., koeficijent iznosi 1,30.

Za obračun godišnje naknade iz ovog članka, koriste se podaci o dužini broda/brodice iz plovidbene dozvole ili iz evidencije Lučke kapetanije i Lučke uprave.

Članak 5.

Godišnji iznos naknade za troškove održavanja priključnih uređaja utvrđuje se u visini 300bračunane godišnje naknade iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Vlasnici ili korisnici brodova i brodica, jahti, športskih i plutajućih objekata koji povremeno ili na kraće vrijeme koriste vez u luci Punat na dijelu obale gdje je moguće korištenje priključnih uređaja, obveznici su plaćanja naknade za utrošak električne energije i vode s priključnih uređaja i naknade troškova održavanja priključnih uređaja u dnevnom iznosu i to:

- za korištenje priključka električne energije, 50 kuna dnevno,

- za korištenje priključka vode, 15 kn/m3 dnevno.

Članak 7.

Naknade iz članka 3. ove Odluke naplaćuju se u jednokratnom godišnjem iznosu, putem istog računa na kojem su naznačeni elementi pomoću kojih je utvrđen iznos naknada, s dospijećem plaćanja najkasnije koncem mjeseca srpnja.

Izradu, dostavu i naplatu računa obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Članak 8.

Obračun i naplatu naknada iz članka 6. ove Odluke, za račun Općine Punat obavlja KD »Črnika« d.o.o. Punat.

Članak 9.

Visina osnovice za obračun naknade iz članka 4. ove Odluke ovisi o ukupnim troškovima utroška električne energije i vode na priključnim uređajima kao i ukupnoj dužini brodova/brodica iz čl. 2. toč. 1. ove Odluke, te se može mijenjati svake godine ukoliko se troškovi utroška električne energije i vode ili ukupna dužina brodova/brodica u odnosu na proteklu godinu povećaju ili smanje za više od 10%.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/13

Ur. broj: 2142-02-01-04-3

Punat, 11. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Slavko Žic, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=91&mjesto=51521&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr