SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 5. Petak, 25. veljače 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI

3.

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) te članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski je na 19. sjednici održanoj dana 17. veljače 2011. godine donijelo

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa
i velikih nesreća za Grad Novi Vinodolski

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Novi Vinodolski koju je izradila ovlaštena tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke, svibanj 2010. te Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Grada Novi Vinodolski, svibanj 2010., kao posebni izvadak iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Novi Vinodolski, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, KLASA: 810-03/10-04/95, UR. BROJ: 543-01-06-02-11-2, od 19. siječnja 2011. godine.

Članak 2.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Novi Vinodolski i Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Grada Novi Vinodolski, kao posebni izvadak iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Novi Vinodolski sadrže uvezani tekstualni i grafički dio.

Dokumenti iz stavka 1. ove Odluke, ovjereni pečatom Gradskog vijeća i potpisom predsjednika Gradskog vijeća, sastavni su dio ove Odluke.

Jedan izvornik čuva se u nadležnom upravnom tijelu Grada.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-02/11-01/2

Ur. brok: 2107/02-01-11-1

Novi Vinodolski, 17. veljače 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=715&mjesto=51250&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr