SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 4. Petak, 11. veljače 2011.
OPĆINA BAŠKA

1.

Temeljem članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članaka 9. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj 10. veljače 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o bratimljenju Općine Hornbach u Republici Njemačkoj
i Općine Baška

Članak 1.

U svrhu daljnjeg proširenja i unapređenja već ostvarenih uspješnih odnosa prijateljstva i suradnje na svim područjima pristupa se bratimljenju Općine Hornbach u Republici Njemačkoj i Općine Baška.

Članak 2.

Bratimljenje iz članka 1., temeljem ove Odluke i odgovarajuće odluke ovlaštenog tijela Općine Hornbach, ozvaničit će se potpisivanjem Povelje o bratimljenju, napisane na njemačkom i hrvatskom jeziku, koja će činiti i sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Baška, u ime Općine Baška, potpisati Povelju iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2142-03-03/1-11-10

Baška, 10. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr