SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 2. Ponedjeljak, 31. siječnja 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju članka 28., stavka 1. podstavka 3. Zakona o Zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 27. siječnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lovran

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lovran koju je izradila ovlaštena tvrtka Nw-wind d.o.o. iz Varždina, u prosinacu 2010. g. te Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Lovran, kao posebni izvadak iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lovran, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Državne uprave Državne uprave za zaštitu i spašavanje, KLASA: 810-03/10-01/32, UR. BROJ: 543-12-01-10-5, od 28. prosinca 2010. g.

Članak 2.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lovran i Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Lovran, kao poseban izvadak iz Procjene ugroženosti, sačinjeni su u dva izvornika u tiskanom i jednom digitalnom obliku.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/09-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-11-28

Lovran, 27. siječnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr