SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 2. Ponedjeljak, 31. siječnja 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), slijedom prijedloga pročelnika Upravnih odjela, u skladu s Planom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10) te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
za Upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2011. godini

I.

Utvrđuje se da će u gradskoj upravi Grada Malog Lošinja na dan 1. 1. 2011. godine biti nepopunjena sljedeća radna mjesta:

a) u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

- Voditelj pododsjeka za komunalni sustav (1 izvršitelj),

- Viši stručni suradnik za održavanje poslovnog i stambenog prostora te praćenje, programa komunalnih djelatnosti (1 izvršitelj),

- Prometni redar (1 izvršitelj),

b) u Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo

- Viši stručni suradnik za turizam i male otoke (1 izvršitelj),

c) u Službi za unutarnju reviziju

- Voditelj jedinice za unutarnju reviziju (1 izvršitelj)

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave popunjena su na neodređeno vrijeme.

II.

Tijekom 2011. godine u Upravne odjele Grada Malog Lošinja planira se popuniti sljedeće radno mjesto:

- u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, radno mjesto - Prometni redar.

III.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web-stranici Grada Mali Lošinj.

Klasa: 100-01/11-01/1

Ur. broj: 2213/01-01-11-3

Mali Lošinj, 21. siječnja 2011.

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr