SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl. ing. donosi dana 4. siječnja 2011. godine sljedeći

PLAN
prijma u službu u upravna tijela
Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu

I.

Ovim Planom prijma utvrđuje se prijam u službu u Grad Novi Vinodolski tijekom 2011. godine (kratkoročni plan).

II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu (»Službene novine PGŽ« broj 43/10) u:

n Uredu Grada predviđeno ukupno 9 radnih mjesta, a popunjeno 6 radnih mjesta te se ne planira prijam službenika na neodređeno vrijeme,

n Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj predviđeno ukupno 3 radna mjesta i popunjena 3 radna mjesta,

n Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša predviđeno ukupno 9 radnih mjesta, a popunjeno 8 radnih mjesta te se ne planira prijam službenika na neodređeno vrijeme,

n Upravnom odjelu za financije predviđeno ukupno 6 radnih mjesta, a popunjeno 5 radnih mjesta.

U Odjelu je 1 vježbenik na stažu sa visokom stručnom spremom, ekonomski smjer i prestaje mu vježbenički staž.

Planira se produženje radnog odnosa na neodređeno nakon isteka vježbeničkog staža i raspored službenika na predviđeno slobodno radno mjesto.

III.

Za planirani prijam u službu osigurana su sredstva u Proračunu Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu.

IV.

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 112-01/11-01/1

Ur. broj: 2107/02-04-11-1

Novi Vinodolski, 4. siječnja 2011.

Gradonačelnik
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=51250&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr