SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 57. Četvrtak, 30. prosinca 2010.
OPĆINA BAŠKA
7

88.

Temeljem članaka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. prosinca 2010. godine, donijelo je

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Baška u 2011. godini

I.

U okolnostima kada je osnovan i imenovan Stožer zaštite i spašavanja i izrađeni su Procjena ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, kojom se utvrdio razmjer opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, Plan zaštite i spašavanja, te Plan civilne zaštite, donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja, kojima se obuhvaća planiranje provedbe daljnjih aktivnosti u pravcu unapređenja sustava zaštite i spašavanja, osobito:

1. temeljem Plana zaštite i spašavanja ostvarivati utjecaj i postavljati zahtjeve kod izrade prostornih i urbanističkih planova općina i gradova u svrhu ugrađivanja mjera zaštite i spašavanja u planska rješenja i projektantske smjernice uređivanja prostora;

2. predvidjeti upoznavanje najšireg pučanstva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, te ostvariti utjecaj na obučavanje i osposobljavanje pučanstva za osobnu, uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine putem medija, predavanja, brošura, letaka i slično;

3. pratiti i utjecati na opremljenost pravnih osoba, ustanova i udruga koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za zaštitu i spašavanje odnosno koje imaju zadaće u zaštiti i spašavanju;

4. nastaviti s nastojanjem za unapređenje suradnje s redovnim organiziranim snagama koje se bave zaštitom i spašavanjem, kao i dodatnim organiziranim snagama zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe i velike nesreće i to:

4.1. Vatrogasnim snagama (Vatrogasna zajednica, Javna vatrogasna postrojba Krk, DVD Baška),

4.2. pravnim osobama i službama koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (HMP, Dom zdravlja Krk, ambulanta Baška, Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Baška,...),

4.3. Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (Županijski centar 112),

4.4. udrugama građana, klubovima, organizacijama koje se određenim oblikom zaštite i spašavanja bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani (HGSS, ronioci, lovci...),

4.5. osobama koje su opremljene za provođenje izvjesnih mjera zaštite i spašavanja (građevinske, komunalne i dr..).

5. pravovremeno poduzimati radnje i donijeti akte, sve sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku;

6. stvarati preduvjete za funkcioniranje sustava civilne zaštite, što uključuje i osnivanje postrojbe civilne zaštite, te, u istom smislu, za isto osigurati potrebna sredstva;

7. održati sjednice Stožera zaštite i spašavanja, te donijeti odgovarajuće akte,

8. osigurati sredstava u proračunu:

8.1. za sve aktivnosti i potrebe navedene u prethodnim točkama,

8.2. u pričuvi:

- za moguće incidentne situacije na pomorskom dobru,

- za ublažavanje i nadoknadu šteta od mogućih elementarnih nepogoda.

II.

Za ostvarenje zadaća iz ovih smjernica, kao i za poduzimanje i predlaganje odgovarajućih aktivnosti iz svojih nadležnosti, sve u svrhu unapređenja organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja, u suradnji sa Stožerom zaštite i spašavanja, zadužuje se Općinski načelnik.

III.

Tabela - usporedba ostvarenja u 2010. godini s planom proračunskih sredstava namijenjenih zaštiti i spašavanju u 2011. godini, sastavni je dio ovih smjernica.

Klasa: 021-05/10-01/12

Ur. broj: 2142-03-10-24

Baška, 27. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2011. GODINI

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr