SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 21. Četvrtak, 24. lipnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
9

52.

Na temelju članka 27. stavak 4. i članka 28. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02), Vijeće srpske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije, na sjednici 25. studenoga 2003.godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN
Vijeća srpske nacionalne manjine za 2004. godinu

NAZIV IZNOS

A: RASHODI

I. TROŠKOVI OPREMANJA UREDA VIJEĆA

1. Namještaj (stolovi, stolice, ormari) 7.150,00

2. Informatička oprema i programi 8.000,00

3. Komunikacijska oprema (telefon, fax) 1.000,00

4. Ostala uredska oprema 800,00

UKUPNO 16.950,00

II. TROŠKOVI SJEDNICA VIJEĆA I RADNIH

TIJELA

1. Materijali za sjednice Vijeća i radnih tijela

(priprema) 5.400,00

2. Putni troškovi i dnevnice vijećnika i članova

radnih tijela 6.500,00

3. Putni troškovi i dnevnice predstavnika u

koordinaciji vijeća 10.500,00

4. Službena putovanja 3.300,00

UKUPNO 25.700,00

III. TROŠKOVI NAKNADA, NAGRADA

I PLAĆA

1. Naknada za rad predsjedniku Vijeća

(12 x 1.000,00) 12.000,00

2. Naknada članovima Vijeća 57.600,00

3. Naknada članovima radnih tijela 16.200,00

4. Plaća administrativnom tajniku

(12 x 4.000,00 - pola radnog vremena) 24.000,00

5. Troškovi knjigovodstvenih i bankarskih

usluga 5.800,00

6. Usluge (pravne, prevodilačke, stručne) 6.600,00

7. Naknada za usluge čišćenja 1.200,00

UKUPNO 123.400,00

IV. TROŠKOVI PROSTORA I REŽIJA

1. Najam prostora 21.600,00

2. Troškovi grijanja, električne energija, voda 6.000,00

3. Ostali režijski troškovi (komun. naknada

i dr.) 1.000,00

UKUPNO 28.600,00

V. MATERIJALNI TROŠKOVI VIJEĆA

1. Kancelarijski (uredski) materijal 5.500,00

2. Komunikacijski troškovi (telefon, fax,

internet) 5.500,00

3. Poštanski troškovi 3.000,00

4. Sredstva i oprema za čišćenje 500,00

5. Reprezentacija 2.500,00

6. Investicijsko održavanje i ostali materijalni

troškovi 500,00

UKUPNO 17.500,00

VI: TROŠKOVI INFORMIRANJA

1. Pretplata na službene novine i časopise 4.200,00

2. Izdavanje Biltena o aktivnostima vijeća

srpske nacionalne manjine na području

PGŽ 10.000,00

3. Informativne i kulturne aktivnosti

(tribine, konferencije za novinare,

katalozi, oglasi) 5.200,00

4. Ostali troškovi informiranja 500,00

UKUPNO 19.900,00

UKUPNO RASHODI 232.050,00

Predsjednik
mr. sc. Branko Vrcelj, v. r.


Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su greške u objavi Plana intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije, koji je tiskan u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 11 od 30. ožujka 2004. godine, te se daje

ISPRAVAK
Plana intervencija u zaštiti okoliša
Primorsko-goranske županije

U tekstu Plana potrebno je izvršiti ispravak na način kako slijedi:

- u tablici 4, na stranici 12, pod rednim brojem 9., kod gospodarskog subjekta pod brojem 26., umjesto riiječi »VODOVOD I KANALIZACIJA, RJ Vodovod Rijeka« treba stajati »KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, PRJ Vodovod«.

- u tablici 10, na stranici broj 60, pod rednim brojem 23., u koloni 6 umjesto broja telefona »353-227« treba stajati »353- 222«.

- u tablici 14, na stranici broj 69, u koloni 1 potrebno je izbrisati navodnike i zarez a u koloni 4 umjesto broja telefona »353-227« treba stajati broj telefona »353-222« te umjesto broja telefaxa »353-199« treba stajati broj »353-207«.

Klasa: 021-04/04-02/23

Ur. broj: 2170/01-92-04-10

Rijeka, 8. lipnja 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=91&mjesto=00001&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr