SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 57. Četvrtak, 30. prosinca 2010.
OPĆINA BAŠKA
7

82.

Temeljem članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), odredbi Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 44/05 - pročišćeni tekst, 109/07) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora

Članak 1.

U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/05) članak 4. mijenja se i glasi:

»Izbore za članove vijeća, Odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora, raspisuje Općinski načelnik.«

Članak 2.

U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Konstituirajuće sjednice vijeća saziva Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/12

Ur. broj: 2142-03-10-18

Baška, 27. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr