SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 57. Četvrtak, 30. prosinca 2010.
OPĆINA BAŠKA
7

74.

Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. prosinca 2010. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Općina Baška u 2011. godini

Članak 1.

Ovim se planom, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na izgradnji komunalnih vodnih građevina na području Općina Baška u 2011. godini i to onih za:

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovim se planom utvrđuje opis i opseg poslova gradnje s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje istoga s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za građenje za komunalnih vodnih građevina za opskrbu pitkom vodom i pročišćavanje otpadnih voda planirana su u iznosu od 4.473.601,65 kuna, a osigurat će se, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/12

Ur. broj: 2142-03-10-13

Baška, 27. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 

Plan gradnje komunalnih vodnih   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr