SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 57. Četvrtak, 30. prosinca 2010.
GRAD VRBOVSKO
7

67.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na 17. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o davanju stanova u najam

Članak 1.

U članku 2. Odluke o davanju stanova u najam (»Službene novine PGŽ« broj 4/10), u stavku 1. dodaje se točka 4. koji glasi:

»U smislu ove Odluke u površinu stana uračunava se površina soba, kuhinje, sanitarnog čvora, ostave i hodnika.«

Članak 2.

U članku 9. stavak 1. dodaje se točka 6. koja glasi:

6. za svako maloljetno dijete dodatnih 5 bodova.

Članak 3.

U članku 16. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Pravo na odgovarajući stan ostvaruje se za odgovarajuću stambenu površinu i određuje se prema broju članova obitelji to:

a) samac - 35 m2

b) dvočlana obitelj - 45 m2

c) tročlana obitelj - 60 m2

d) četveročlana obitelj - 70 m2

e) peteročlana obitelj - 80 m2

Za svakoga sljedećeg člana obitelji površina stana se povećava za dodatnih 10 m2.

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog da izda pročišćeni tekst Odluke o davanju stanova u najam.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 371-02/10-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/10-01

Vrbovsko, 29. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr