SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 57. Četvrtak, 30. prosinca 2010.
GRAD VRBOVSKO
7

59.

Na temelju članka 69. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 91/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 29. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju ažuriranog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrbovskog

Članak 1.

Prihvaća se ažurirani Plani zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrbovskog izrađen na temelju ažurirane Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Elaborat ažurirane Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrbovskog i ažurirani Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vrbovsko KLASA: 214-02/10-01-4 UR. BROJ: 2193-01-01/10-1 čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/10-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/10-2

Vrbovsko, 29. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr