SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
30

14.

Na temelju članka 15. točke 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, pročišćeni tekst), odredbi Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/02), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Op

ćine Viškovo, na sjednici održanoj 27. svibnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru izvoditelja radova za dodjelu koncesije
za komunalnu djelatnost obavljanja radova
na crpljenju, odvozu i zbrinjavanju fekalija
iz septičkih, sabirnih i crnih jama

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Viškovo na temelju provedenog javnog natječaja dodjeljuje izvoditelju Universal Tehnika d.o.o Matulji, Kvarnerska cesta 77a (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) izvođenje radova za dodjelu koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja radova na crpljenju, odvozu i zbrinjavanju fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.

Članak 2.

Obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke Izvoditelj će započeti po sklapanju ugovora i uvođenju u posao.

Članak 3.

Ukupna jedinična cijena Izvoditelja za pruženu uslugu iznosi 91,50 kune/m3, sukladno ponudi broj: 05/04. od 23. 04. 2004. godine. U cijenu je uključen PDV.

Članak 4.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Klasa: 022-05/04-01/15

Ur. broj: 2170-09-04-01-12

Viškovo, 27. svibnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=90&mjesto=51216&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr