SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
OPĆINA KOSTRENA
30

20.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03), članka 3. stavak 1. i članka 4. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine« broj 80/01), te članka 42. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02, 20/02) Općinsko poglavarstvo Općine Kostrena, na sjednici održanoj 11. svibnja 2004. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovina na malo na području Općine Kostrena

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje radno vrijeme i raspored radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovina na malo radnim danom, nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana.

Članak 2.

Radno vrijeme prodavaonica prehranom i ostalom robom široke potrošnje je:

- radnim danom od 06,30 sati do 20,00 sati

- nedjeljom od 07,00 sati do 13,00 sati.

Iznimku od stavka 1. ovog članka predstavljaju prodavaonice koje započinju s radom u 8,00 sati i rade do 21,00 sati radnim danom , odnosno od 08,00 sati do 13,00 sati nedjeljom.

Članak 3.

Radno vrijeme specijaliziranih prodavaonica, cvjetarni, papirnica određuje trgovac samostalno i to na način da:

- radnim danom poslovanje započinje najranije u 06,00 sati a završava najkasnije u 20,00 sati, i to pod uvjetom da posluje najmanje 8,00 sati dnevno.

Trgovci mogu radno vrijeme prodavaonica iz stavka 1. ovog članka i pod uvjetima istog stavka, organizirati i dvokratno.

Članak 4.

Radno vrijeme kioska za prodaju pekarskih proizvoda, voća i povrća, svježe i smrznute ribe, tiska i duhanskih proizvoda određuju trgovci samostalno i to na način da:

- radnim danom poslovanje započinju najranije u 06,00 sati a završavaju najkasnije u 20,00 sati

- nedjeljom poslovanje započinju najranije u 07,00 sati a završava najkasnije u 13,00 sati.

Članak 5.

Ljekarne posluju radnim danom u radno vrijeme koje odrede sami trgovci a koje započinje najranije u 07,00 sati i završava najkasnije u 21,00 sat.

Članak 6.

Radno vrijeme benzinskih postaja u radne dane i nedjeljom određuju trgovci samostalno s tim da poslovanje započinju najranije u 06,00 sati i završava najkasnije u 22,00 sata.

Članak 7.

Prodavaonice iz članka 3. i 4. ove Odluke mogu raditi u dane državnih blagdana i u neradne dane, osim na Božić i Uskrs, s početkom najranije u 07,00 sati i završetkom najkasnije u 13,00 sati.

Članak 8.

Trgovci mogu, unutar propisanog početka i završetka radnog vremena, različito utvrditi radno vrijeme u ljetnom razdoblju u odnosu na radno vrijeme u zimskom razdoblju.

Ljetno razdoblje smatra se razdoblje od 15. svibnja do 30. rujna.

Iznimno od odredbe o završetku radnog vremena, trgovci mogu, u ljetnom razdoblju iz stavka 2. ove Odluke, poslovati do 22,00 sata.

Članak 9.

Općinsko poglavarstvo može, na zahtjev trgovca, odobriti radno vrijeme prodavaonice u trajanju od 00,00 sati do 24,00 sata.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka može se povući ako zbog ovakvog radnog vremena dolazi do kršenja javnog reda i mira u prodavaonici ili njenoj neposrednoj okolini.

Članak 10.

Trgovci koji posluju na području Općine Kostrena dužni su svoje poslovanje uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od stupanja na snagu iste.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica na području Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 34/03).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/02

Ur. broj: 2170-07-02-04-269

Kostrena, 11. svibnja 2004.

Predsjednik

Miroslav Uljan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr