SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
OPĆINA KOSTRENA
30

18.

Općinsko vijeće Općine Kostrena, u pravnoj stvari promjene statusa javnog dobra K.O. Kostrena - Barbara, temeljem članka 35. stavka 4. i 6. Zakona o v1asništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine» broj 91/96, 68/98, 137/ 99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 5/02 i 20/02) na sjednici održanoj 27. svibnja 2004. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da su nekretnine k.č. broj 3755/1, put od 108 m2 i k.č. broj 3755/2, put od 151 m2 K.O. Kostrena - Barbara, izgubile značaj dobra u općoj upotrebi, te predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište u Poslovnoj zoni Šoići.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno - knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci, provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na nekretninama iz točke 1. ove Odluke brisati javno dobro i kao vlasnika istih upisati Općinu Kostrena.

Članak3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-02-04-22

Kostrena, 27. svibnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr