SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
OPĆINA KOSTRENA
30

17.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - vjerodost. Tumačenje), članka 6. i 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine« broj 7/ 02) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 27. svibnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti
crpljenja, odvoza i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama

Članak 1.

Koncesija za obavljanje djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Kostrena dodjeljuje se društvu »DEZINSEKCIJA« d.o.o. Rijeka, Brajšina 13, Rijeka.

Članak 2.

Koncesija se dodjeljuje na rok od 5 (pet) godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Korisnik koncesije je dužan platiti naknadu za koncesiju u iznosu od 10aplaćene usluge, i to do 15-og u mjesecu po obračunu za protekli mjesec.

Korisnik koncesije naplaćuje korisniku pruženu uslugu po jediničnoj cijeni od 76,00 kn/m3 odnosno 76,00 kn/t, i to na temelju izdanog računa.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke, a u suglasju s člankom 13. Zakona o komunalnim gospodarstvu i članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije, Općinsko poglavarstvu Općine Kostrena sklopit će ugovor o koncesiji s društvom »DEZINSEKCIJA« d.o.o. Rijeka, prema ponudi br. 1658/1 od 14. travnja 2004. godine, kojim će utvrditi prava i obveze davatelja koncesije i korisnika koncesije.

Ako korisnik koncesije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, ne potpiše ugovor o koncesiji, gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-21

Kostrena, 27. svibnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr