SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

65.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 25/08, 36/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 21. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj
skrbi za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Općine Kostrebna za 2011. godinu (dalje: Program) utvrđuju se javne potrebe u narečenim vidovima skrbi na način da se osigura stanovnicima Općine Kostrena viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država. To znači, ostvarivanje osnovnih preduvjeta za kvalitetniji život kako pojedinca tako i obitelji, a naročito uključuje obitelji i pojedince čije materijalno stanje nije dostatno za njihovo normalno funkcioniranje.

Članak 2.

Općina Kostrena financirat će Program tijekom 2011. godine u ukupnom iznosu od 2.770.000,00 kn.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa raspoređuju se na sljedeći način:

a) PROGRAM SOCIJALNE SKRBI:

1. Smještaj djece predškolske dobi

- smještaj djece u DV »Zlatna ribica« 215.000,00 kn

- smještaj djece predškolske dobi 25.000,00 kn

2. Sufinanciranje školske djece

- produženi boravak 90.000,00 kn

- učeničke marende 60.000,00 kn

3. Pomoć u školovanju

- udžbenici 30.000,00 kn

4. Pomoć domaćinstvima

- sufinanciranje troškova stanovanja 30.000,00 kn

- sufinanciranje režijskih troškova 35.000,00 kn

- sufinanciranje troškova prijevoza 100.000,00 kn

- pomoć u prehrani 650.000,00 kn

- jednokratne novčane pomoći 90.000,00 kn

- pomoć u slučaju smrti 10.000,00 kn

4. Pomoć humanitarnim i civilnim udrugama i zdravstvenim ustanovama

- Crveni križ 10.000,00 kn

- pomoć humanitarnim i civilnim udrugama 10.000,00 kn

5. Skrb o starijim osobama

- aktivnosti starijih osoba 10.000,00 kn

- uskršnji pokloni 20.000,00 kn

- božićni pokloni 310.000,00 kn


Ukupno: 1.695.000,00 kn;


b) PROGRAM ZDRAVSTVENE SKRBI

1. Program poticanja nataliteta

- naknada po rođenju djeteta 75.000,00 kn

- naknada po navršenih 6 mjeseci djeteta 45.000,00 kn

- dojenačka prehrana 100.000,00 kn

2. Sufinanciranje bolesnih, starih i nemoćnih

- kućna njega 66.000,00 kn

- jednokratne pelene 10.000,00 kn

- ortopedske sprave 5.000,00 kn

- pomoć u lijekovima i sanitetskom
materijalu 5.000,00 kn

- radne terapije 63.000,00 kn

- financiranje operativnih zahvata 10.000,00 kn

- smještaj u zdravstvenu ustanovu 50.000,00 kn

- posjete bolesnima i socijalno ugroženim

osobama 5.000,00 kn

- prijevoz osoba s posebnim potrebama 43.000,00 kn

- pomoć osobama s posebnim potrebama 50.000,00 kn

3. Pomoć zdravstvenim ustanovama

- pomoć zdravstvenoj stanici Kostrena 28.000,00 kn

- palijativna skrb 13.000,00 kn

4. Zdravstvena zaštita žena

- sistematski ginekološki pregledi 100.000,00 kn

5. Specijalistički pregledi

- kardiološki pregledi 25.000,00 kn

- pregledi urološkog i probavnog trakta 45.000,00 kn

- oftamološki pregledi 25.000,00 kn

6. Dijagnostičke pretrage

- mamografske pretrage 20.000,00 kn

- ultrazvučni pregledi 25.000,00 kn

- ergometrija, UTZ color doppler 20.000,00 kn

7. Cijepljenje

- cijepljenjem protiv HPV-a 40.000,00 kn

8. Prevencija osteoporoze

- vježbom protiv osteoporoze 25.000,00 kn

9. Zdravstvena skrb o djeci i mladima

- preventivna zaštita zubi djece u DV
»Zlatna ribica« 13.000,00 kn

- zdravstveni nadzor djece u DV
»Zlatna ribica« 4.000,00 kn

- psiho-socijalna pomoć u DV
»Zlatna ribica« 25.000,00 kn

- »Rastimo zajedno«, DV »Zlatna ribica« 12.000,00 kn

- korektivno-medicinska gimnastika učenika 26.000,00 kn

- škola za roditelje 12.000,00 kn

- prvašić u kući 7.000,00 kn

- zdravstveno prosvjećivanje i promidžba zdravlja, DV
Zlatna ribica 3.500,00 kn

- prevencija bolesti i drugih devijantnih ponašanja,
OŠ Kostrena 7.500,00 kn

- debljina je bolest 17.000,00 kn

10. Tekuće i investicijsko održavanja zdravstvenih objekata

- održavanje Doma zdravlja 55.000,00 kn


Ukupno: 1.075.000,00 kn

SVEUKUPNO: 2.770.000,00 kn

Članak 4.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti po nalogu Općinskog načelnika kao izvršitelja Proračuna za 2011. godinu ili osobe koju on ovlasti, te prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-71

Kostrena, 21. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc,prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=707&mjesto=51221&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr