SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

62.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,125/08,36/ 09), članka 9a. stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/ 93,38/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2011. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi (u nastavku: Program), utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima, poslovi, akcije i manifestacije u kulturi koje su od interesa za Općinu Kostrena. Ovim Programom osiguravaju se uvjeti redovne programske aktivnosti ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva, zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika, kao i podizanje turističke ponude, i to kroz sljedeće djelatnosti: knjižnična djelatnost, izdavačka djelatnost, glazbeno- scenska djelatnost, njegovanje folklorne baštine, očuvanje i njegovanje čakavskog govora, očuvanje pomoračke tradicije, očuvanje tradicije maškara, pomoć udrugama.

Članak 2.

Općina Kostrena financirat će sredstvima Proračuna za 2011. godinu kulturne potrebe i aktivnosti u ukupnom iznosu od 1.528.500,00 kn, od čega programe bibliotekarstva s iznosom od 566.000,00 kn, dodatni programi u kulturi 412.000,00 kn, glazbeno scenska djelatnost 145.000,00 kn, manifestacije i obljetnice 75.500,00 kn, pomoć udrugama i župama 190.000,00 kn, programi turističke zajednice u kulturi 30.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje kulturnih domova 100.000,00 kn i kapitalna ulaganja u kulturi 10.000,00 kn.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa raspoređuju se korisnicima za njihovu redovnu djelatnost i za dodatne programe, kao i za programe kojih je nosilac Općina Kostrena i to kako slijedi:

1. Program bibliotekarstva 566.000,00 kn

a. Redovni rad Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena 566.000,00 kn

2. Dodatni programi u kulturi 412.000,00 kn

a. Njegovanje folklorne baštine

- Klapa Kamik 15.000,00 kn

- Klapa Trabakul 11.000,00 kn

b. Očuvanje pomoračke tradicije

- Bratovština Sv. Nikola 5.000,00 kn

- Udruga pomorskih kapetana 5.000,00 kn

c. Njegovanje čakavskog govora

- Katedra čakavskog sabora 80.000,00 kn

d. List »Naša Kostrena« 140.000,00 kn

e. Karnevalska povorka

- Udruga Špažićari 15.000,00 kn

f. Maškarane večeri

- Udruga Špažićari 35.000,00 kn

g. Dječja reduta 5.000,00 kn

h. Auto rally Pariz Bakar

- Udruga Špažićari 2.000,00 kn

i. Pomoć udrugama društvenih djelatnosti

- UDVDR Kostrena 20.000,00 kn

- Veli pinel 35.000,00 kn

- »Vali« keramika 23.000,00 kn

- UABA 13.000,00 kn

- Udruga umirovljenika Kostrene 8.000,00 kn

3. Glazbeno scenska djelatnost 145.000,00 kn

a. »Jesen u Kostreni« 70.000,00 kn

b. »Proljeće u Kostreni« 25.000,00 kn

c. Karnevalfest 40.000,00 kn

d. Večer klapa u Žurkovu 10.000,00 kn

4. Manifestacije i obljetnice 75.500,00 kn

a. Dani Općine 40.000,00 kn

b. Obilježavanje državnih praznika 13.500,00 kn

c. Umjetnička kolonija Žurkovo 15.000,00 kn

d. Obilježavanje Dana oslobođenja Kostrene 4.000,00 kn

e. 8. mart 3.000,00 kn

5. Pomoć udrugama i župama 190.000,00 kn

a. sufinanciranje prijevoza udruga i župa 10.000,00 kn

b. Pomoć župama sv. Lucija i sv. Barbara 180.000,00 kn

6. Program Turističke zajednice u kulturi 30.000,00 kn

a. Promocija Kostrene 10.000,00 kn

b. izrada promidžbenog materijala 5.000,00 kn

c. prezentacija i gostovanja 5.000,00 kn

d. ljetne kulturne manifestacije 10.000,00 kn

7. Tekuće i investicijsko održavanje kulturnih domova 100.000,00 kn

a. nabavka lož ulja 40.000,00 kn

b. tek. i invest. održavanje objekta 60.000,00 kn

8. Kapitalna ulaganja u kulturu 10.000,00 kn

a. opremanje objekata u kulturi 10.000,00 kn

Članak 4.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti po nalogu Općinskog načelnika kao izvršitelja Proračuna za 2011. godinu ili osobe koju on ovlasti, te prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-69

Kostrena, 21. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=707&mjesto=51221&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr