SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

61.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2011. godinu, za:

1. javne površine,

2. nerazvrstane ceste,

3. groblja,

4. javnu rasvjetu,

5. vodoopskrbu,

6. odvodnju otpadnih voda.

Programom iz stavka 1. ovog članka određuje se popis građevina s procjenom troškova za gradnju, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 3.025.000,00 kuna

- primici (povrati) glavnica zajmova danih trgovačkim društvima 4.285.000,00 kuna

Ukupno: 7.310.000,00 kuna

Ta se sredstva raspoređuju za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 3.

Ovim Programom utvrđuje se popis građevina s procjenom troškova njihove gradnje:


1. OBJEKATI I UREĐAJI ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA
OTPADNIH VODA 6.150.000,00


1. Gradnja fekalne kanalizacije dionica Plodine -
GK 1 2.100.000,00

2. Gradnja fekalne kanalizacije Podglavani -
ogranak FK1 500.000,00

3. Gradnja oborinske kanalizacije Podglavani 300.000,00

4. Gradnja fekalne kanalizacije Glavani -
ogranak FK2 1.250.000,00

5. Gradnja fekalne kanalizacije Poslovne zone
K-3 Šoići 2.000.000,00


2. OBJEKTI I UREĐAJI OPSKRBE
PITKOM VODOM 610.000,00


1. Gradnja vodovodnog ogranka Mažeri -
nova cesta 260.000,00

2. Gradnja vodovodnog ogranka Podglavani 350.000,00


3. NERAZVRSTANE CESTE 350.000,00


1. Gradnja ceste Svežanj - Doričići 350.000,00


4. DJEČJA IGRALIŠTA 100.000,00


1. Gradnja dječjeg igrališta u Glavanima 50.000,00

2. Gradnja dječjeg igrališta u Rožmanićima 50.000,00


5. SUSTAV JAVNE RASVJETE 100.000,00


1. Gradnja javne rasvjete raskrižja Šoići 100.000,00


SVEUKUPNO: 7.310.000,00


Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-72

Kostrena, 21. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=707&mjesto=51221&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr