SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

55.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 54/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu
nekretnine u vlasništvu Općine Kostrena za nekretninu
u vlasništvu fizičke osobe

1. Raspisuje se javni natječaj za zamjenu nekretnine označene kao k.č.br. 3398/2 šuma Pod Dolac od 615 m2 z.k.ul. 1235 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu Općine Kostrena, za k.č.br. 3268 pašnjak Dolac od 1364 m2 z.k.ul. 17 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu fizičke osobe.

2. Početna cijena zemljišta k.č.br. 3398/2 iznosi 100,00 EUR/m2 u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, početna cijena zemljišta k.č.br. 3268 iznosi 50,00 EUR/m2 u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja a utvrđena je Procjenom tržišne vrijednosti zemljišta izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke.

3. Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu Novi list a provesti će se sustavom zatvorenih ponuda.

4. Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave javnog natječaja.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-66

Kostrena, 21. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=707&mjesto=51221&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr