SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

66.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/ 09), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 12. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina
na području općine Dobrinj

1. Poslove uređenja zelenih površina na području općine Dobrinj obavljati će:

Komunalne usluge LUMIN, vl. Dubravko Frgačić, Vršanska 26 b, 51500 Krk.

2. Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju poslova uređenja zelenih površina na području općine Dobrinj za razdoblje od 4 (četiri) godine, odnosno za 2011. godinu do zaključno 31. prosinca 2014. godine.

3. Ukupna cijena za obavljanje poslova uređenja zelenih površina na području općine Dobrinj u 2011. godini iznosi 434.079,05 kuna, bez PDV-a.

4. Cijene za pružene usluge iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke.

5. Odabrani ponuditelj se obvezuje vršiti uslugu u skladu sa zakonskim propisima i ugovorom.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbama članka 3., 4. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora proveden je postupak javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina na području općine Dobrinj.

Pregledom dostavljene ponude Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da je pravodobna i potpuna ponuda Komunalne usluge LUMIN, vl. Dubravko Frgačić, Vršanska 26 b, 51500 Krk.

Sukladno članku 6. Odluke Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Općinskog načelnika i odlučilo na način prikazan u izreci ove Odluke.

Klasa: 021-05/10-29/12

Ur. broj: 2142-04-01-10-7

Dobrinj, 21. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr