SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

65.

Na temelju članka 35. i članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju člana Skupštine »Ponikve« d.o.o.

Članak 1.

Za člana Skupštine »Ponikve« d.o.o. Krk, kao predstavnika Općine Dobrinj, imenuje se:

1. Neven Komadina, Polje, Stanišće 35, općinski načelnik

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-29/12

Ur. broj: 2142-04-01-10-6

Dobrinj, 21. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr