SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

54.

Na temelju čl. 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Vijeće Općine Dobrinj na 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim programom 1008 utvrđuju se poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva.

Članak 2.

Sredstva za provođenje redovnih aktivnosti (A) iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj za 2010. godine i utrošiti će se kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz članka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova udruga koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ovaj program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 400-08/10-161/01

Ur. broj: 2142-04-10-05-25

Dobrinj, 21. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v. r.

 

Godišnji Program javnih potreba u zdravs  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr