SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

51.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09 i 79/09), članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i članak 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2011. godini

Članak 1.

Ovim programom 1004 određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine za

. javne površine

. groblja

. nerazvrstane ceste

. javnu rasvjetu

Sredstva potrebna za ostvarivanje osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 6.670.000,00

U K U P N O 6.670.000,00

Članak 2.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 1.355.000,00 K100401

- uređenje javne površine Meline 85.000,00

- uređenje javne površine Hlapa 50.000,00

- javna površina Lokvišće Šilo 70.000,00

- uređenje javne površine Žestilac 50.000,00

- uređenje javne površine Čižići 85.000,00

- uređenje zelene površine Soline 1 50.000,00

- građevinski radovi uređenja javne površine
Soline 300.000,00

- uređenje javne površine Rasopasno 130.000,00

- plato Klimno 50.000,00

- uređenje obale Šilo 150.000,00

- uređenje javne površine Rudine 50.000,00

- uređenje javne površine Sv.Vid - Gostinjac 85.000,00

- uređenje javne površine Tribulje - Klanice 50.000,00

- priključak za elekt.energiju 50.000,00

UREĐENJE PLAŽA 620.000,00 K100402

- uređenja plaže Klimno 250.000,00

- popločavanje obale Soline 200.000,00

- uređenje plaže Čižići 85.000,00

- uređenje plaže Šilo 85.000,00

UREĐENJE GROBLJA 455.000,00 K100403

- mrtvačnica Sužan 200.000,00

- mrtvačnica Polje 85.000,00

- ostala groblja 70.000,00

- mrtvačnica Dobrinj 60.000,00

- projekt proširenja groblja Dobrinj 40.000,00

RASVJETNA TIJELA 200.000,00 K100404

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 290.000,00 K100405

- izgradnja javne rasvjete 85.000,00

- javna rasvjeta Šilo 35.000,00

- javna rasvjeta Polje 30.000,00

- javna rasvjeta Čižići 50.000,00

- javna rasvjeta Klimno 40.000,00

- javna rasvjeta Sv. Ivan 20.000,00

- javna rasvjeta Tribulje 30.000,00

ŽUC - SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH
CESTA 400.000,00 K100406

GRADNJA CESTA 3.000.000,00 K100407

- asfaltiranje Soline 200.000,00

- uređenje prilazne ceste Jesenovica Šilo 85.000,00

- uređenje poljskih puteva 85.000,00

- uređenje puta Čižići -Sužan 85.000,00

- asfaltiranje Kras 300.000,00

- nogostup Soline 80.000,00

- asfaltiranje Gabonjin 150.000,00

- uređenje puta Sužan - Vlaka 85.000,00

- potporni zid Županje 80.000,00

- asfalt Klimno 150.000,00

- asfalt Polje 300.000,00

- sanacija ulica Polje 100.000,00

- asfalt Meline 85.000,00

- asfalt Čižići 400.000,00

- asfalt Šilo 4 50.000,00

- parkiralište Žvankova Šilo 150.000,00

- sanacija potpornog zida Nova cesta Šilo 160.000,00

- potporni zid Tribulje 60.000,00

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE 350.000,00 K100408

UKUPNO 6.670.000,00

Članak 3.

Ovaj program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorske-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 400-08/10-161/01

Ur. broj: 2142-04-10-05-21

Dobrinj, 21. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr