SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

50.

Na temelju članka 28 .stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/04 i 178/04,38/09 i 79/09), članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i čl. 35.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2010. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini

Članak 1.

Ovim Programom 1003 utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj za 2011. godinu i to:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj koji je dužan podnijeti izvješće o izvršenju do kraja ožujka 2011. godine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 400-08/10-161/01

Ur. broj: 2142-04-10-05-20

Dobrinj, 21. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

Program održavanja komunalne infrastrukt  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr