SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 52. Srijeda, 22. prosinca 2010.
OPĆINA VRBNIK
Moscenicka_draga-001

42.

Na osnovi stavka 1.članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st.
1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2011. godini u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2011. godini na području Općine Vrbnik za komunalne djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta

- javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U 2011. godini održavanje komunalne infrastrukture iz čl. 1. ove Odluke u Općini Vrbnik obuhvaća:

1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i odvoz kontejnera, redovito čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina u naseljima Vrbnik, Risika i Garica te odvoz kontejnera)

- PLANIRANI RASHODI: 275.000,00 kuna

2. Redovita košnja trave uz prometnice, bojanje košarica, odvoz kontejnera i dr. održavanje

- PLANIRANI RASHODI: 250.000,00 kuna

3. Održavanje zelenih površina

- PLANIRANI RASHODI - 150.000,00 kuna

4. Održavanje groblja

- PLANIRANI RASHODI - 25.000,00 kuna

5. Održavanje i proširenje javne rasvjete

- PLANIRANI RASHODI: 220.000,00 kuna

6. Izdatak za plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu

PLANIRANI RASHODI: 216.000,00 kuna

7. Izdaci za blagdansku dekoraciju

PLANIRANI RASHODI: 15.000,00 kuna

8. Održavanje nerazvrstanih cesta

PLANIRANI RASHODI: 300.000,00 kuna

9. Izdaci za DDD

PLANIRANI RASHODI: 55.000,00 kuna

10. Održavanje kablovskog sustava:

PLANIRANI RASHODI: 40.000,00 kuna

11. Veterinarske usluge

PLANIRANI RASHODI: 7.000,00 kuna

12. Proširenje javne rasvjete - energetska učinkovitost

PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

13. Ekološko zbrinjavanje otpada

PLANIRANI RASHODI: 41.000,00 kuna

14. Koncepcija vodoopskrbe

PLANIRANI RASHODI: 750.0000,00 kuna

Članak 3.

Za financiranje ovog programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalne naknade te ostalih prihoda Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-08/01-10/98

Ur. broj: 2142-07-03-10-1

Vrbnik, 14. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr