SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 52. Srijeda, 22. prosinca 2010.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

56.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2010. donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru
u vlasništvu Općine Matulji

Članak 1.

U članku 7. stavku 1. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 39/09) riječi »do 5 godina« zamjenjuju se riječima »do 10 godina«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječ »natječaj« zamjenjuje se riječima »Obavijest o raspisanom natječaju« dok se iza riječi »tisku« dodaje zarez i riječi »a tekst natječaja na oglasnoj ploči«.

Članak 3.

U članku 32. stavku 1. i stavku 2. iza riječi »članku 33.« briše se riječ »i« i dodaje se zarez, a iza riječi »članku 34« dodaju se riječi »i članku 34.a«.

Članak 4.

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

»Članak 34.a

Početna zakupnina za poslovne prostore koji se nalaze u sklopu Zdravstvenog centra Općine Matulji a namijenje su davanju u zakup na slobodnom tržištu, utvrđuje se u iznosu od 50,00 kn po m2 mjesečno.

Na prostore iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se odredbe o koeficjentima za položajnu zonu i vrstu djelatnosti propisane člankom 33. i 34. ove Odluke.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/11

Ur. broj: 2156-04-10-01

Matulji, 16. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=705&mjesto=51211&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr