SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 52. Srijeda, 22. prosinca 2010.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

54.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2010. god., donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. god.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

a/ opći prihodi i primici proračuna. . . . . 1.548.200,00 kn

b/ostali prihodi za posebna namjene
(kom. doprinos i ost. namjenski
prihodi)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.105.000,00 kn

c/ostale pomoći (države, županije,
gradova i općina)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.619.900,00 kn


UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.273.100,00 kn


Članak 2.

K 24 - PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN. INFRASTRUKTURE

K 240101 - VODOOPSKRBA. . . . . . . . . 2.200.000,00 kn

54.12 -KAPITALNE POMOĆI »KOMUNALAC d.o.o.« (KRED. HBOR). . . . . 2.200.000,00 kn

S naslova ove pozicije financira se otplata glavnice, kamate i bankovni troškovi kredita HBOR-a za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II. etapa.

K 240102 - KANALIZACIJA. . . . . . . . . 2.000.000,00 kn

58.2 -IZDVAJANJE SREDSTAVA U
ZAJEDNIČKI PROJEKT VODA
I KANALIZACIJA
. . . . . . . . . . . . 2.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izdvajanje iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

K 240103 -IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE -
CESTE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.223.100,00 kn

55 -IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA1.223.100,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za potrebe projektnih dokumentacija, te izgradnju cesta u radnim zonama, poslovnim zonama i gradnju nerazvrstanih cesta. Početak izgradnje pojedine ceste ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

55.2 -SUFINANCIRANJE
(HC, ŽUC)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskim cestama.

K 240104 -OSTALI CESTOVNI
OBJEKTI
. . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000,00 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA. . . . 700.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te za izgradnju nogostupa u Matuljima, Jušićima i Jurdanima.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA. . . 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za opremanje autobusnih stanica u Matuljima i Božinićima.

54.04 - CENTAR MATULJA. . . . . . . . . . 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije potrebne za uređenje centra Matulja.

K 240105 -OSTALA INFRASTUK-
TURA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950.000,00 kn

54.08 -GIS - GEOGRAFSKI
INFORMACIJSKI SUSTAV
. . . . . 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na izgradnju igrališta u Brcima, izgradnju potpornog zida u Rupi, nastavak opremanja igrališta Mune i projektnu dokumentaciju.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA. . . . . . . 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije proširenja groblja u Matuljima.

56.6 -PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE
. . . . . . . . . . . . 350.000,00 kn

Predviđena su sredstva za proširenje javne rasvjete u radnim zonama, te interpolaciju prema prioritetnim zahtjevima mjesnih odbora.

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/6

Ur. broj: 2156-04-10-31

Matulji, 16. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=705&mjesto=51211&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr