SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

64.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 9. prosinca 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi
za 2011. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi osigurava se poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika, pomoć domaćinstvima te udrugama za invalide, humanitarnim i karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području općine Omišalj i ustanovama i udrugama koje nemaju sjedište na području općine Omišalj.

Članak 2.

Općina Omišalj ostvaruje Program iz članka 1. u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 56/08, 33/09 i 6/10) i temeljem zaključaka Općinskog načelnika donijetih slijedom prijedloga Odbora za socijalnu skrb.

Članak 3.

Radi ostvarivanja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:

1. Zdravstvena i socijalna zaštita stanovnika Općine Omišalj

- »Romi u zajednici« 43.000,00 kn

- Hitna medicinska pomoć 63.000,00 kn

- Specijalistički pregledi 20.000,00 kn

- Prevencije ovisnosti 7.500,00 kn

2. Pomoć domaćinstvima

- Pomoć obiteljima - poginuli branitelji 3.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - troškovi stanovanja 15.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - dječji vrtić 45.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - prijevoz 45.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - marende 80.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - kupnja namirnica 250.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - ogrjev 19.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - školovanje djece 30.000,00 kn

- Pomoć za novorođeno dijete 90.000,00 kn

- Ostale potpore i donacije 80.000,00 kn

3. Pomoć udrugama za invalide i socijalnim ustanovama

- Klub liječenih ovisnika »Gromača« 5.000,00 kn

- Udruga slijepih PGŽ 2.000,00 kn

- Udruga invalida kvarnerskih otoka 1.000,00 kn

- Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 2.000,00 kn

- Udruga invalida distrofičara 1.000,00 kn

- Udruga invalida rada Rijeke 1.000,00 kn

- HVIDRA Krk 15.000,00 kn

- Crveni križ 177.500,00 kn

- Caritas 5.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/14

Ur. broj: 2142-06-10-01-8

Omišalj, 9. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr