SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

61.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 proč. tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09 i 7/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 9.prosinca 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02, 90.001 i 90.002) u ukupnom iznosu od 1.505.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.015.000,00 kn i prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 450.000,00 kn,

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina, Lukobran Njivice (poz. 125.06) u iznosu od 675.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

3. sredstva potrebna za gradnju tržnice - tržnica Omišalj - izrada projekta (poz. 146) u iznosu od 50.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz. 126 i 126.1) u iznosu od 330.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa,

4. sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz. 137, 135.1) u ukupnom iznosu od 1.025.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 837.000,00 kn, sredstava sufinanciranja (Dine petrokemije) 48.000,00 kn, sredstava sufinanciranja katastarske izmjere 50.000,00 kn,

5. sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz. 124.2) u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn osiguravaju se u cijelosti iz prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka HBOR.

6. sredstva potrebna za gradnju groblja (poz. 130.6, 130.7, 130.8) u ukupnom iznosu od 370.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 120.000,00 kn i prodaje grobnica u iznosu od 250.000,00 kn.

Preostala sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 466.000,00 kn utrošiti će se za:

- program gradnje vrtića u iznosu od 106.000,00 kn,

- sufinanciranje projektne dokumentacije za sidrišta Pesiji nautici d.o.o. u iznosu od 50.000,00 kn,

- gradnju rasvjete u autokampu Pušća u Omišlju u iznosu od 160.000,00 kn,

- izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije zgrada u vlasništvu Općine Omišalj u iznosu od 150.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/14

Ur. broj: 2142-06-10-01-5

Omišalj, 9. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr