SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
OPĆINA BAŠKA
30

Općina Baška

27.

Temeljem članka 11. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), te članka 12. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/98), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 3. lipnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Općine Baška
za 2004. godinu

I.

Prigodom obilježavanja 100 - te obljetnice organiziranog bavljenja turizmom na području Općine Baška, javno priznanje - godišnja nagrada Općine Baška za 2004. godinu, dodjeljuje se

Turističkoj zajednici Općine Baška

za izuzetan doprinos razvoju turizma i unapređenju turističke ponude na području Općine Baška.

II.

Godišnja nagrada Općine Baška sastoji se od plakete i grba Općine Baška i umjetničke slike.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/9

Ur. broj: 2142-03-04-3

Baška, 3. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr