SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

60.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 proč. tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09 i 7/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 9. prosinca 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

Održavanje komunalne infrastrukture za 2011. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 7.991.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

- sredstava komunalne naknade u iznosu od 6.725.000,00 kn,

- sredstava vodnog doprinosa u iznosu od 70.000,00 kn ,

- sredstava koncesija na pomorskom dobru u iznosu od 696.000,00,

- donacije Turističke zajednice u iznosu od 300.000,00,

- pomoći Ministarstva i PGŽ u iznosu od 200.000,00.

Preostali iznos komunalne naknade od 2.235.000,00 kn namjenski će se utrošiti u sljedeće programe:

- gradnja vrtića 1.642.000,00

- djelatnost vatrogasnih postrojbi, u iznosu od 497.000,00 kn,

- održavanje objekata školskog i predškolskog sadržaja u iznosu od 96.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine

Klasa: 021-05/10-01/14

Ur. broj: 2142-06-10-01-4

Omišalj, 9. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

Program održavanja komunalne infrastrukt  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr