SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

90.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96...90/10) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2010. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra nekretnina pod oznakom k.č.br. 56/2, zk.ul. 1243 k.o. Mali Lošinj - grad, površine 352 m2, budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro, već dio dvorišta i parkirni prostor.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na predmetnoj k.č.br. 56/2, zk.ul. 1243 k.o. Mali Lošinj - grad i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime: Grada Mali Lošinj, OIB: 72167903884.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-01/10-01/92

Ur. broj: 2213/01-01-10-5

Mali Lošinj, 17. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr