SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

89.

Na temelju članka 5. stavka 2. Odluke o autotaksi prijevozu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, dana 16. prosinca 2010. godine donio je

PRAVILNIK
o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi
prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvolama te visini naknade za izdavanje dozvole

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola), sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim dozvolama te visina naknade za izdavanje dozvole.

Članak 2.

Obrazac dozvole sastoji se od jednog lista papira formata A4, s odgovarajućim sadržajem.

Obrazac dozvole tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Uz dozvolu, autotaksi prijevozniku izdaje se i naljepnica za svako vozilo. Na naljepnici se nalazi grb Grada Malog Lošinja, broj dozvole i broj vozila.

Obrazac naljepnice tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Odjel) vodi upisnik o izdanim dozvolama.

Upisnik o izdanim dozvolama vodi se na obrascu formata A4, s odgovarajućim sadržajem uvezenim u knjigu.

Upisnik o izdanim dozvolama je javan.

Obrazac upisnika iz stavka 2. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Odjel je dužan presliku upisnika o izdanim dozvolama dostaviti inspekciji cestovnog prometa i cesta i državnom inspektoratu.

Članak 4.

Visina naknade za izdavanje dozvole za jedno autotaski vozilo iznosi 100,00 kn.

Naknadu iz stavka 1. ovog članka autotaksi prijevoznik dužan je platiti prije izdavanja dozvole u korist Proračuna Grada Malog Lošinja.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/10-01/84

Ur. broj: 2213/01-01-10-6

Mali Lošinj, 16. prosinca 2010.

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr