SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

85.

Na temelju članka 26., 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj: 76/07 i 38/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 15. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2010. godine, donosi

DOPUNE ODLUKE
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (SN 26/09 i 6/10) u članku 5. dodaje se stavak (4):

(4) »Sukladno postojećem Planu planirana je dogradnja uzletno-sletne staze aerodroma Lošinj dužine 900 m na najmanje 1.600 m ukupne dužine, čime bi se omogućio prihvat zrakoplova kapaciteta 70 putnika, odnosno na ukupno 2.500 m dužine za prihvat airbus-a (sa 100-200 putnika) uz osiguranje prostora za postavu prilaznih svjetala u nastavku piste dodatne dužine 500 m. U navedenoj dužini treba rezervirati prostor ukupne širine 200 m, obostrani zaštitni pojas širine 75 m od osi sletne staze i obostrano dodatnih 25 m do ograde (sletna staza je širine 45 m).«

Članak 2.

U članku 5a. dodaje se stavak 3. koji glasi:

(3) »Analizom građevinskog područja aerodroma uočena je potreba proširenja istog radi izgradnje uzletno- sletne staze i putničkog terminala.«

Članak 3.

Iza članka 6. dodaje se stavak 3. koji glasi:

(3) »Proširuje se građevinsko područje aerodroma »Lošinj«.»

Članak 4.

Ova Odluka ima se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/10-01/50

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 17. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr