SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

77.

Na temelju članka 32. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09 Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2010. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA MALOG LOŠINJA
ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Malog Lošinja za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 400-08/10-01/22

Ur. broj: 2213/01-01-10-9

Mali Lošinj, 17. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

Proračun Grada Malog Lošinja za 2011. go  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr