SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

75.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst do 79/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2010. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu i I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 54/09 i 30/10) u daljnjem tekstu: Program

u članku 2 . stavku 1.

točka 3. mijenja se i glasi Izgradnja objekata komunalne infrastrukture - projekt Jadran

koji se financira iz namjenskih sredstava ostvarenih od naknade koja se plaća po cijeni od 2,33 kn po m3, za izgradnju kanalizacije na obali Priko i pročišćivač na Kijcu, kanalizaciju Poljane - Škverić kanalizaciju Sv. Martin u Malom Lošinju i kanalizaciju u Nerezinama

Ukupno planirana sredstva 6.602.905,92 kn

- iz viška od prethodnih godina 6.602.905,92 kn

- kanalizacija na Škveriću 87.000,00 kn

- pročišćivač na Kijcu 207.000,00 kn

- kanalizacija Sv. Martin 200.000,00 kn

- kanalizacija u Nerezinama 500.000,00 kn

točka 4. mijenja se i glasi »Dio kanalizacije u Nerezinama«

- 115.325.00,00 kn (opći prihodi)

točka 6. briše se

dodaje se točka 8. koja glasi »Priključak oborinske odvodnje Creske ulice u Malom Lošinju«

- 43.000,00 kn, komunalni doprinos.

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi: »Građenje pristupne ceste infrast. Skladišna zona Kalvarija III. faza sa izgradnjom infrastukture, planirana vrijednost radova 1.404.000,00 kn, iz viška prihoda iz prošle godine 1.260.000,00 kn, komunalnog doprinosa 144.000,00 kn.

Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi: »Građenje objekata javne rasvjete financirati će se iz sredstava komunal

nog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 2.350.000,00 kn za sljedeće namjene:

- javna rasvjeta šetnice lungo mare Anunziata - Veli Žal 650.000,00 kn

- javna rasvjeta Sv. Martin - Zagazine 380.000,00 kn

- javna rasvjeta Valdarke - Veli Lošinj, II. faza 720.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete malih mjesta 300.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete uvala Mrtvaška 100.000,00 kn.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi: »Kapitalni projekt poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja u ukupnom iznosu 335.000,00 kn, s planiranim vlastitim sredstvima iz Proračuna 75.000,00 kn i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 260.000,00 kn«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi: »Projekt uređenja parkirališta Sunčana uvala u visini 100.000,00 kn, za izradu projekta«.

Članak 6.

Članak 7. briše se.

Članak 7.

Članak 8.mijenja se i glasi: »Projekt pristupne ceste - Galboka, Nerezine u visini 100.000,00 kn, za rješavanje imovinsko pravnih pitanja iz vlastitih sredstava Proračuna«.

Članak 8.

Članak 9. Programa mijenja se i glasi: »Projekt nerazvrstane ceste Bočac-Vresikovo u visini od 125.000,00 kn, od čega sredstva komunalnog doprinosa 25.000,00 kn i 100.000,00 kn iz vlastitih sredstava Proračuna«.

Članak 9.

Članak 10. Programa mijenja se i glasi: »Projekt rekonstrukcije raskršća Mali Lošinj-Veli Lošinj-Sunčana uvala u visini 50.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa 50.000,00 kn, odnosi se na ishođenje idejnog rješenja«.

Članak 10.

Članak 11. Programa mijenja se i glasi: »Kapitalni projekt cesta D-100 u kojem je uključeno prelaganje magistralnog cjevovoda, javna rasvjeta, imovinsko pravna pitanja, građenje zidića i gromaća; u ukupnom iznosu od 525.000,00 kn, iz vlastitih sredstava Proračuna«.

Članak 11.

Članak 12. Programa mijenja se i glasi: »Parterno uređenje Rive Priko 500.000,00 kn iz komunalnog doprinosa«.

Članak 12.

Članak 13. Programa mijenja se i glasi: »parkiralište Nova obala u Malom Lošinju u iznosu od 40.000,00 kn, sredstva komunalnog doprinosa, projektna dokumentacija«.

Članak 13.

Članak 14. dodaje se i glasi: »Projekt rekonstrukcije mola na Malim Srakanama 30.000,00 kn, odnosi se na projektnu dokumentaciju, vlastiti prihodi Proračuna«.

Članak 14.

Članak 16. Programa mijenja se i glasi: »Kapitalni projekt pristupna cesta za stanove na Kalvariji u iznosu 141.000,00 kn, od čega 121.000,00 kn iz sredstva komunalnog doprinosa i 20.000,00 kn iz vlastitih prihoda Proračuna«.

Članak 15.

Kapitalni projekt Pristupne ceste na Susku u iznosu od 70.000,00 kn, sredstva komunalnog doprinosa (umjesto dosadašnjih 300.000,00 kn).

Članak 16.

Briše se: »Sufinanciranje kapitalnog projekta izgradnje rive na Iloviku - I. faza, ukupno planirana sredstva 500.000,00 kn iz vlastitih prihoda.

Članak 17.

Članak 18. Programa mijenja se i glasi: »Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 14.419.571,58 kn od čega se 3.443.000,00 kn odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, Fond zaštite okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati će projekte u iznosu 260.000,00 kn, sredstva projekta Jadran u iznosu 6.602.905,92 kn i sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja u iznosu 3.963.665,66 kn.«

Članak 18.

Svi ostali članci Programa ostaju nepromijenjeni.

Članak 19.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/10-01/24

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 17. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr