SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

74.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst do 79/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2010. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu i I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 54/09 i 30/10).

U članku 2 . stavku 1.

točka 1. mijenja se i glasi: Održavanje čistoće javnih površina 1.980.000,00 kn

- čišćenje javnih površina 1.700.000,00 kn

- zaštita okoliša i DDD 280.000,00 kn

točka 4. mijenja se i glasi: Održavanje nerazvrstanih cesta 357.000,00 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta i puteva 155.000,00 kn

- regulacija prometa 92.000,00 kn

- prometna signalizacija 110.000,00 kn

točka 10. mijenja se i glasi: Intervencije na javnim površinama 230.000,00 kn

točka 11. mijenja se i glasi: Javna rasvjeta 2.238.000,00 kn

- utrošak. el. energije 1.300.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete 768.000,00 kn

- uređenje prigodne božićne rasvjete 170.000,00 kn

točka 12. mijenja se i glasi: Održavanje javne površine 1.000.000,00 kn prema komunalnim prioritetima u naseljima.

Mali Lošinj - nogostup s rubnikom u predjelu Škverić, uređenje šume na Bojčiću, popravak šetnice na Čikatu, održavanje plaže kod hotela Bellvue, hortikulturno uređenje kod autobusne stanice, popravci betoniranih staza, upujni bunar na Kalvariji, nabavka plutajuče barijere za Čikat, ukupno planirana sredstva 300.000,00 kn

postavljanje pet novih rasvjetnih tjela u proširenju javne rasvjete;

postavljanje nove autobusne čekaonice uključeno u urbanu opremu

nabavka i postavljanje stepenica za more kom 2 uključeno u održavanje obale

Veli Lošinj - popravak ograde i radovi na igralištu, izrada nogostupa od Doma za starije do autobusne stanice, izrada poklopca na bunaru u predjelu Podjavori i kraj marketa, betoniranje kalica, sredstva planirana u iznosu 150.000,00 kn

krpanje i bojanje fasade, zamjena gurli na ambulanti i tri kom škura u sredstvima održavanja poslovnih prostora,

postavljanje tri nova rasvjetna tjela u proširenju javne rasvjete;

Nerezine - uređenje podlokanog dijela rive, uređenje dijela šetnice prema pumpi; izgradnja dječjeg igrališta I faza, sredstva planirana u iznosu 110.000,00 kn

nabavka i postavljanje stepenica za more, uređenje plaže za invalide uključeno u sredstvima održavanja obale;

Artatore - djelomična sanacija oštećenja rive u Artatorama, sanacija plaže jaružanjem, izmjena dotrajalog tuša na plaži, sredstva planirana u iznosu 80.000,00 kn.

postavljanje nove autobusne čekaonice i klupa uključeno u urbanu opremu,

postavljanje četiri rasvjetna tjela u sredstvima proširenja javne rasvjete

ugradnja stepenica za more u Kandiji uključena u sredstvima održavanja obale;

Osor - sanacija betonskih puteva, uređenje javnog WC- a, hortikulturno uređenje; ukupno planirana sredstva 40.000,00 kn,

nabava klupa, koševa i vaza u sredstvima urbane odpreme;

Ćunski - uređenje jedne etaže kod crkve I. faza, obrezivanje stare pokrive na pijaci, ukupna sredstva planirana u iznosu 30.000,00 kn,

postavljanje tri nova rasvjetna tjela u prošienju javne rasvjete,

Belej - izvedba nogostupa, prelaganje cjevovoda i stupovi javne rasvete uključeni u kaptalni projekt ceste D-100;

Punta Križa - izvedba centralnog križa na mjesnom groblju, postavljanje dva sekundarna ormarića (uvala Ul i groblje), stezalište za barke, ukupno planirana sredstva u iznosu 50.000,00 kn

uređenje podvodnog dijela mola na Ulu u održavanju obale,

postavljanje rasvjetnog tjela u proširenju javne rasvjete;

Susak - sanacija puta uz pročišćivač, sanacija podlokanih temelja javnog WC-a, zamjena poklopca na bunaru, sredstva planirana u iznosu 120.000,00 kn

sanacija prostora MO uključena u održavanje poslovnih prostora;

Unije - čišćenje šetnica i puteva, betoniranje puteva, ukupno planirana sredstva u iznosu 20.000,00 kn

uređenje prostora MO u održavanju poslovnih prostora;

Ilovik - betoniranje puteva umjestu, izrada ograde oko eukaliptusa, hortikulturno uređenje ukupno planirana sredstva 90.000,00 kn,

nabavka klupa i koševa u urbanoj opremi;

Ustrine - djelomična sanacija puteva i popravak rampe ukupno planirana sredstva 10.000,00 kn

stavak 2. mijenja se i glasi: »Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 8.296.000,00 kn, i financirati će se po osnovi komunalne naknade u iznosu 4.800.000,00 kn, pomoći PGŽ 100.000,00 kn, a iznos od 3.396.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja«.

Članak 2.

Svi ostali članci Programa ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/10-01/26

Ur. broj: 2213/01-01-10-4

Mali Lošinj, 17. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr