SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

67.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09) na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj dana 21. prosinca 2010. godine donesena je

ODLUKA
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro sljedeće nekretnine:

- k.č.br. 7435/1 upisane u P I k.o. Kukuljanovo, put, površine 347 m2,

- k.č.br. 7435/2 upisane u P I k.o. Kukuljanovo, put, površine 138 m2,

- k.č.br. 7441/2 upisane u P I k.o. Kukuljanovo, put, površine 299 m2,

- k.č.br. 7441/3 upisane u P I k.o. Kukuljanovo, put, površine 212 m2.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da temeljem ove Odluke izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke u korist Grada Bakra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-10-13

Bakar, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr