SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

65.

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/10), članak 3. mijenja se i glasi:

»Odredbe iz članka 1. ove Odluke primjenjuju se na obračun komunalne naknade za mjesec siječanj do mjeseca lipnja 2011. godine«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odredba iz članka 1. ove Odluke ostaje na snazi do 30. lipnja 2011. godine«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-10-23

Bakar, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr