SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

59.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 18. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine donijelo je

DRUGE IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2010. godini u Gradu Bakru

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2010. godini na području Grada Bakra za komunalne djelatnosti:

. Odvodnja atmosferskih voda

. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

. Održavanje javnih površina

. Održavanje nerazvrstanih cesta

. Održavanje groblja

. Javna rasvjeta

. Vatrogastvo

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U 2010. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. Ove odluke u Gradu Bakru obuhvaća:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki VII. predviđaju se u ukupnom iznosu od 945.000,00 kuna, a sukladno Odluci o financiranju vatrogastva u Gradu Bakru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/09) osigurat će se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 3.

Sveukupan iznos za izvršenje programa po djelatnostima planiran je u iznosu od 11.295.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj izmjene Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-10-10

Bakar, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Druge Izmjene Programa održavanja komuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr